+GF+

+GF+

GF Piping Systems Georg Fischer корпорацийн үндсэн гурван бизнесийн нэг бөгөөд дэлхийн зах зээл дээр, хуванцар болон металл шугам хоолойн тэргүүлэх нийлүүлэгч юм. GF нь хоолойгоор дамжуулагдах шингэн болон хийг баталгаатай, аюулгүй байлгахын тулд шугам хоолойн системийн хийц, үйлдвэрлэл, маркетингийг гол бодлогоо болгодог. Өнөөдөр GF-д 50.000 гаруй бүтээгдэхүүн байгаа бөгөөд шугам хоолой, холбох хэрэгсэл, хавхлага гэх мэт цогц бүтээгдэхүүний шийдлийг харилцагчийн шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж, дэлхий дахинд нийлүүлж байна.