Draeger - Protection

Draeger - Protection

Xамгаалалт:

Мөн Дрегэр фирм нь галаас аврагчдын малгайнаас эхлэн амьсгалын аппарат, хүчилтөрөгчөөр хангах хэрэгсэл, маск, аваарын тоноглол зэрэг хүний хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд зориулагдсан бүхий л хамгаалалтын хэрэгслүүдийг нийлүүлж байна.


Body protection