Leica Geosystems

Leica Geosystems

Leica Geosystems нь дэлхий нийтийн хэмжилт судалгааны багажны 200 орчим жилийг төлөөлөх бөгөөд ертөнц даяарх мэргэжлийн боловсон хүчнүүдэд төгс шийдлийг бий болгож чаддаг. Хэд хэдэн салбар буюу аж үйлдвэр тэр дундаа батлан хамгаалахын агаарын орон зай, аюулгүйн хамгаалалт, барилга, үйлдэрлэлийн газар зүйн мэргэжилтнүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан, шинэчлэн сайжруулагдсан дээд зэрэглэлийн бүтээгдэхүүнээрээ бүрэн танигдсан юм. Leica Geosystem нь өндөр нарийвчлалтай багаж, ухаалаг программ хангамж, найдвартай үйлчилгээгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг.

Leica Geosystems бол Hexagon компанийн нэг хэсэг бөгөөд газар зүйн мэдээллийн систем түүний үйлдвэрлэлийн технологийн программ хангамжийн тэргүүлэгч юм. Hexagon шийдэл гэдэг нь төрөл бүрийн мэдрэгч төхөөрөмж, программ хангамж, хэрэглэгчийн үйл явц зэргийг бүрэлдэхүүн болгож үр дүнтэй мэдээллийг хүлээн авах зориулалттай мэдээллийн ухаалаг экосистем юм.


Construction Tools