Stihl

Stihl

STIHL групп нь барилгын салбарт болон хувь хүмүүст ойн, хөдөө аж ахуйн, цэцэрлэгжүүлэлтийн багажуудыг үйлдвэрлэн, дэлхийн 160 оронд 40000 гэрээт борлуулагчаар дамжуулан худалдаалдаг. Тус групп нь өөрийн 34 худалдааны болон маркетингийн салбар нэгж болон 120 импортлогчтой. STIHL нь 1971 оноос хойш дэлхийд №1 хөрөө борлуулагч байсаар байна.


Concrete cutter and cut-off machines