Netzsch

Netzsch

Netzsch фирм сүүлийн хэдэн арван жилийн турш төрөл бүрийн насос, хуваарилагч систем болон тэдгээрийн дагалдах хэрэгслийг дэлхий дахинд үйлдвэрлэлийн нөхцөлд, хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцүүлэн ханган нийлүүлж байна.